Λογισμικό Διαχείρισης Ανθρώπινου ΔυναμικούΤι είναι το EMD HR System

Το σύστημα HR, αναπτύχθηκε από την εταιρεία EMD και τους συνεργάτες της, σε πραγματικές συνθήκες, μέσα σε μεγάλες εταιρείες με πολυπληθές προσωπικό.
Λειτουργεί 100% σε cloud περιβάλλον, με πολλαπλούς διαχειριστές και διαφορετικούς ρόλους.
Οι διαχειριστές μπορούν να έχουν πρόσβαση από οπουδήποτε, λόγο ότι το σύστημα βρίσκετε εγκατεστημένο σε cloud.

Με το σύστημα αυτό, μπορεί, η κάθε εταιρεία που θα το έχει :

Α) Να διαχειρίζεται το προσωπικό της, όσο αφορά προσωπικά στοιχεία εργαζόμενου, μέσος όρος μισθού, αποδοτικότατα, αξιολογήσεις, επιβραβεύσεις, ασθένειες, ατυχήματα, επιπλήξεις, κλπ.  Όλα αυτά στο σύστημα εμφανίζονται ως ιστορικό.

Β) Διαθέτει σύστημα αξιολόγησης προσωπικού, με πρωτοποριακό τρόπο και διπλή αξιολόγηση.

Γ) Συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση Βιογραφικών, αρχειοθέτηση βιογραφικών για αναζήτηση και εύρεση κατάλληλων βιογραφικών με συγκεκριμένα κριτήρια.
Ο υποψήφιος μπορεί να καταχωρεί το βιογραφικό του στο σύστημα, όπου θα μπορεί επίσης να το ανανεώνει ανά διαστήματα, με χρήση κωδικού.

Δ) Αναγγελίες θέσεων, όπου οι υποψήφιοι μπορούν να συνδέσουν το βιογραφικό τους με τη θέση και να δηλώσουν υποψηφιότητα.

    
    

EMD HR System

Η λύση του λογισμικού EMD INFOTECH Ltd, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού και συμβάλει τόσο στην πρόσληψη του
κατάλληλου προσωπικού όσο και την εξέλιξη τους με σημαντικά οφέλη για την εκάστοτε επιχείρηση.
Δεν απαιτεί κανέναν εξοπλισμό και λειτουργεί 100% σε περιβάλλον Cloud.

Το σύστημα αποτελείται από 3 ενότητες, οι οποίες λειτουργούν και αυτόνομα, ως εξής :
1-Συλλογή και αξιολόγηση Βιογραφικών.
2-Αξιολόγηση Απόδοσης Προσωπικού.
3-Διαχείριση Υφιστάμενου Προσωπικού.

    
    
    

Συλλογή και αξιολόγηση Βιογραφικών – User Interface

Πατήστε στις εικόνες για να τις δείτε μεγαλύτερες

Καταγραφή και αποστολή Βιογραφικού

Το EMD HR System, διαθέτει φιλικό User Interface με πολλαπλές δυνατότητες
Ο υποψήφιος μπορεί να καταχωρήσει το βιογραφικό του,  να το ανανεώνει όποτε υπάρχει κάτι νέο, αλλά και να διαγράψει το προφίλ του, σύμφωνα με το νέο κανονισμό προσωπικών δεδομένων της Ε.Ε.
Ο υποψήφιος, καταχωρεί το βιογραφικό του, ακολουθώντας μία έτοιμη και φιλική φόρμα, ενώ στο τέλος μπορεί να ανεβάσει και PDF με το «χειρόγραφο» βιογραφικό του, καθώς και μία φωτογραφία του.


Θέσεις εργασίας

Στο User interface, επίσης εμφανίζονται οι ανοικτές θέσεις εργασίας που αναγγέλλονται κατά καιρούς  από την εταιρεία.
Οι υποψήφιοι μπορούν να συνδέσουν το βιογραφικό τους, επιλέγοντας την ανοικτή θέση εργασίας και κάνοντας Login σε περίπτωση που ήδη έχουν καταχωρήσει κατά το παρελθόν το βιογραφικό τους στο σύστημα, ή κάνοντας καταχώρηση βιογραφικού για πρώτη φορά.


Προσωπικά Δεδομένα

Το σύστημα αποθηκεύει τα στοιχεία του υποψηφίου με κρυπτογράφηση και κάτω από προστατευμένο περιβάλλον με πιστοποίηση.
Ο υποψήφιος, πριν προχωρήσει στην οποιαδήποτε εγγραφή θα πρέπει να συμφωνήσει με τη πολιτική προσωπικών δεδομένων.
Τέλος, σύμφωνα με το νέο κανονισμό προσωπικών δεδομένων της Ε.Ε., ο υποψήφιος μπορεί να διαχειριστεί και να ανανεώσει το βιογραφικό του όπως επίσης να το διαγράψει οριστικά από τη βάση δεδομένων.

    

Θέσεις εργασίας

    
    
    

Αξιολόγηση Απόδοσης Προσωπικού

Πατήστε στις εικόνες για να τις δείτε μεγαλύτερες

Το EMD HR System, διαθέτει δυνατό και πλήρως προσαρμόσιμο σύστημα αξιολόγησης, στα πρότυπα της κάθε εταιρείας.
Η αξιολόγηση γίνεται σε συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο που καλούνται να συμπληρώσουν 2 αξιολογιτές  για το κάθε υφιστάμενο. Η αξιολόγηση στη πρώτη φάση είναι «μυστική» και ο κάθε αξιολόγητής μπορεί να δει και να επεξεργαστεί μόνο τις δικές του αξιολογήσεις.
Εκτός από τη βαθμολογία, ο αξιολογητής κατά την αξιολόγηση, μπορεί να προτείνει ενέργειες όπως, συμπληρωματική εκπαίδευση, σεμινάρια, κλπ, όπως επίσης μπορεί να εισηγηθεί προαγωγή ή ακόμα και απόλυση.
Στο τέλος, οι δύο αξιολογήσεις, μέσα στο σύστημα βγάζουν έναν μέσο όρο, τόσο για κάθε τομέα – ερώτηση, όσο και στη γενική βαθμολογία.
Ο υπάλληλος που δέχτηκε την αξιολόγηση, έχει δικαίωμα να απαντήσει και να θέση τη δική του άποψη, σε ηλεκτρονική μορφή, μέσα στο σύστημα και μέσα στην αξιολόγηση του.


    

Τομέας Διαχείρισης

    
    
    

Διαχείριση Υφιστάμενου Προσωπικού.

Πατήστε στις εικόνες για να τις δείτε μεγαλύτερες

Το εκάστοτε γραφείο προσωπικού μπορεί, απλά και γρήγορα να διαχειρίζεται όλο το προσωπικό μέσα από το EMD HR System.
Μπορούν να διατηρηθούν μέσα στο σύστημα, όλα τα στοιχεία του εκάστοτε υπαλλήλου και μπορεί να ενημερώνεται το προφίλ του υπαλλήλου ανά πάσα στιγμή.
Με αυτό τον τρόπο διατηρείτε ιστορικό του υπαλλήλου με όλα τα στοιχεία του, αλλά και επιβραβεύσεις, επιπλήξεις, άδειες*, μισθό*, απολύσεις, προσλήψεις, συμφωνητικά,  αξιολογήσεις**, κλπ.
Είναι ένα χρήσιμο και πολύτιμο εργαλείο στη διάθεση του εκάστοτε γραφείου προσωπικού.

* Το σύστημα δεν βγάζει μισθοδοσία, απλός ενημερώνεται** Ο συγκεκριμένος τομέας συνδέετε τόσο όσο αφορά τα βιογραφικά όσο και τις αξιολογήσεις.   
    

Προσωποποίημένα στατιστικά